Warning: Declaration of Portfolio_Walker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/stadsjord.se/public_html/wp-content/themes/scope/functions/theme-functions.php on line 454
Refarm Europe in Örebro | Stadsjord

Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

Refarm Europe in Örebro

Peter Eriksson åtar sig att öppna upp EUs system för jordbruksstöd till att även inkludera stadsjordbruk

Peter Eriksson åtar sig att öppna upp EUs system för jordbruksstöd till att även inkludera stadsjordbruk

Idag har vi presenterat Refarm Europe för Miljöpartiets rikskongress i Örebro. Peter Eriksson, ledamot i EU-parlamentet och Niklas Wennberg.
Refarm Europé handlar om hur stadsjordbruk kan utvecklas i Europa så att staden växer i hållbarhet och landsbygden utanför utvecklas. Vi har ett första utkast framme om inriktningen på vår rapport och kommande politik. Det var förstås spännande att se hur en salong med ofta mycket kunniga miljöpartister skulle reagera på vårt sätt att hantera stadsjordbruket i europeisk kontext.

Vårt upptryckta material tog slut och många stannade på dialogstunden och det känns som att timingen är angelägen och god.

Den praktiska politiken kan omfatta bland annat följande
– Europa behöver ompröva hur jordbruksstödet fördelas och med staden som en möjlig mottagare.
– Medel till landsbygdsutveckling skall kunna användas för utveckling av stadsjordbruk.
– EUs policy och praktik som stöder stadsjordbruk måste karteras och beskrivas med stöd av standard och certifiering.
– EUs politik för stadsjordbruk måste förhålla sig kritiskt till EUs och svenska certifieringar för hållbar mat (KRAV etcetera)

Stadens tekniker exkluderas
EU och Krav tillåter inte odling i annat än jord. Det innebär att hydroponisk odling och aquaponisk odling inte kan miljömärkas. Vidare tillåter inte den europeiska miljömärkningen att fisk odlas i landbaserade system vilket är beklagligt eftersom landbaserad odling kan reducera kontaminering med gener, närsalter och patogener till noll.

Refarm Europe går in i arbetet med stadsjordbruk med en mycket vid ram för vad som kan definieras som hållbart. En kvinna i publiken frågade om vi är öppna för GMO. Svaret är nej. GMO-teknik är intressant men de företag som idag tjänar pengar på GMO har alltför ofta tveksamma avsikter med sin teknik. En dag kanske GMO kan användas på ett betryggande sätt men det sker inte idag.

Självmål på självmål
GMO bör förbli ett lovande forskningsområde men att kommersialisera grödor baserade på GMO har hittills skett med demokrati, matsäkerhet, biomångfald och ärlighet som offer.
Industrin bakom GMO har gjort självmål på självmål och kvalificerar sig inte  som trovärdiga partners i arbetet att bygga en hållbar livsmedelsförsörjning. Det finns givetsvis företag som har de bästa avsikter och som säkert har förutsättningar att nyttja GMO på ett konstruktivt sätt. Dessa företag är bland de första som drabbas när dubiösa GMO-agenter klampar runt i ekosystemen. 

Hämta draft på måndag!
Vårt första utkast till rapport ligger som PDF här på hemsidan på måndag. Ungefär 30 sidor med ram och inriktning för vårt arbete att göra Europapolitik kring stadsjordbruk.

Eller kom till presskonferens i Slakthuset 14.30 nu på tisdag och prata om Refarm Europe live! Se flik Events.

Dela det här:

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *