Warning: Declaration of Portfolio_Walker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/stadsjord.se/public_html/wp-content/themes/scope/functions/theme-functions.php on line 454
Mat från Göta älvdalen | Stadsjord

Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

DUVOR

Stadsjord initierar och driver tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan ett Leader-projekt för att utveckla matproduktion och matkultur i Göta Älvdalen. Relationen stad – land står i centrum för projektet. För att utveckla matrelaterat näringsliv på landet måste urban primärproduktion ges legitimitet. Idag finns klara strukturella hinder för att exempelvis driva en intressant landsbygdsutveckling. Stödprogrammen exkluderar oftast möjligheten att driva landsbygdsutveckling med staden delfokus. I själv verket bör aktiviteter i staden inkluderas i väldigt många projekt för att nå resultat. Idag är det i staden som människorna, pengarna, institutionerna och alltför stor del av problemformuleringsintitivativet finns. Därför behöver vi landsbygdsambassader i staden. Uppdragsgivare: Leader. Bilden visar ringduvor över fält med spannmål.