Warning: Declaration of Portfolio_Walker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/stadsjord.se/public_html/wp-content/themes/scope/functions/theme-functions.php on line 454
Dialogforum markreserv | Stadsjord

Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

DIALOGFORUM

Stadsjord (Pond) genomför 2007-2008 en serie utforskande samtal om stadens markanvändning på uppdrag av Göteborgs Fastighetskontor  Finns det plats och intresse för stadsjordbruk i Göteborg och andra städer är den underliggande frågan. Pond var tidigt ute med att sortera in stadsjordbruk som ett strategiskt verktyg i stadsutvecklingen. 2007 var Fastighetskontorets ledning måttligt intresserade. Utvecklingen sedan dess är glädjande. Idag har Göteborg kommit igång riktigt bra med sitt stöd till stadsjordbruket och vi hoppas att Pond/Stadsjord har varit en bidragande aktör. Bilden är från en av träffarna med inbjudna gäster i syfte att hitta en smartare användning av Göteborgs markreserv. Bland gästerna märks Tomas Kåberger, högst upp, som menar att klimatförändringarna i Afrika och medelhavsområdet innebär att Sveriges befolkning borde mer än dubblas för att härbärgera klimatflyktingar.