Warning: Declaration of Portfolio_Walker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/stadsjord.se/public_html/wp-content/themes/scope/functions/theme-functions.php on line 454
april | 2016 | Stadsjord

Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

IKEA och Stadsjord!

NIKLASIKEA.webNär IKEA ringer och vill inleda samarbete snurrar tankarna igång. Föreståndare för bollhavet kunde va nåt? Vad mer kan jag som IKEA vill åt?
Jag svarade hur som helst ja efter en kort genomgång av IKEAs liv och själ och framtid och tankar kring hållbarhet. Man har ju hört att IKEA har massor av pengar fonderade som används hållbart och man har begripit att IKEA utrustar det svenska folkhemmet med prylar och faktiskt även principer.

Stadsjord som stöd
IKEA har beslutat att göra det europeiska hemmet väsentligt grönare och mer självförsörjande på råvaror till grytor och stekpannor. Man skulle kunna dra det till att IKEA utmanar det monokulturellt orienterade jordbruket i LRFs tappning. Och litet ligger det i det senare. IKEA uppmuntrar sina kunder att odla mer i köket och på balkongen och lanserar nu en produktserie inklusive led-beslysning anpassad för en revolution driven av några miljoner köksodlande svenskar och så småningom 10-tals miljoner köksodlande europeer och vidare ut i världen. Stadsjord hejar på IKEA som tar steget. Den specifika produkten utvärderar vi inte.

Märklig känsla
Att luncha i personalmatsalen och knalla i korridorerna på IKEA är speciellt. Alla har nog undrat över hur det känns att komma innanför ytterrocken på denna bjässe. Jag har sällan känt mig så välkommen och hyggligt bemött på en arbetsplats. Inte en aning vad dom ger sina medarbetare men nåt är det. Och den generella uppslutningen kring hållbarhetsfrågan och nyodlingen av folkhemmet är imponerande.  Nu arbetar vi för att IKEA släpper det första gethuset för villatomter. Och den första fiskodlingsmodulen.

Den som sätter en lilja i en gethage får skylla sig själv
GET.PaSK.web
Professor Almered Olsson visar stort mod som tar en masterklass till skogs
ALMERED.web
Niklas och Gittan
NIKLASGET.web
Bohusleden hade kantarell- och gräsbevuxen mittremsa. Sen kom skogsmaskinen. Häst nästa gång?
ALLAPÅVÄG.web
Torparens landskap var fullt av liv.
SLUTTNINGGET.web

 

 

Globala Studiers mastersklass ledd av professor Gunilla Almered Olsson har vallat getter med Stadsjord. Det var så roligt att jag hoppas dom kommer igen riktigt snart. Kallt men kul. 

     ”More than one of the
        students said this was
  the best excursion ever…”

Det var Gunilla själv som meddelade detta smickrade och fina förstaintryck från våra studenter som följde med och vallade getter i ett lämnat och bortglömt landskap. Ett landskap fullt av potentialer som Stadsjord tillsammans med Fastighetskontoret har börjat upptäcka och utveckla. Dagen i skogen som vi utvecklat tillsammans med Globala Studier heter: ”Vandrande samtal om begripliga landskap i sällskap med getter.”

Vi vallar getterna över Stadsjords marker som en gång i tiden brukades av några torparfamiljer. Torparna och deras djur och odlingar gav oss det kanske mätt i biologisk mångfald och ekosystemtjänster rikaste svenska landskapet. Sedan torparna försvann har markägarna inte haft kraft eller mod att göra så mycket mer av arealen än att plantera några ängsliga granar och upplåta skogen åt rörligt friluftsliv.

Stadsjord bjuds in
När Fastighetskontoret bjuder in Stadsjord för att utveckla markanvändningen handlar det om att arbete upp en förvaltning av landskapet som bygger på framtid och nutid men med historiska referenser. Getterna berättar om tiden när 5 miljoner kreatur betade våra skogar. Och om att detta är möjligt även i vår tid. Grisarna berättar om en potential som ligger i att processa/omvandla stadens avfall till landskapsnytta och fläsk i stadens utkant.

Well trained goats
På frågan om någon av studenterna hade erfarenhet av getter svarade tre ja. En av dem såg ut att jobba med mode på Manhattan. Jag frågade hur det om sig att hon visste något om getter: TV, läst om dom? Hon svarar att hon är Massaj och kommer från en stam i Kenya med många getter som vallas bland lejon och leoparder.

Getterna är inte vana vid så många gäster och sticker iväg över ett hygge strax efter. Jag blir nervös och tror att dom stuckit för gott. Himla lyckat med vårt pretentiösa vandrande samtal…

Men jag visslar och bräker och getterna vänder och kommer tillbaka till oss – flocken. Jag är lättad och när vår massaj-vän säger: ”I am impressed. Your goats are well trained!” blir jag larvigt stolt.

Hasselmusholk – jo ja tackar!

Av landshövdingen signerad hasselmusholk

Av landshövdingen signerad hasselmusholk

När man föreläser i Jönköping brukar man få fina tändstickor i present. Nu genomsyras staden av spännande nytänkt. När Stadsjord berättade om uppgradering av landskap runt staden på Länsstyrelsens fina Naturdagar fick verksamhetsledaren en hasselmusholk i present. Landshövdingen var på plats och diskuterade grisar och getter i övergivna landskap och signerade villigt klenoden. Nu söker vi en plats nära mig där det finns hasselmöss. Jag ser en gammal inventering där man pekar ut mer än 90 bra biotoper runt Göteborg men utan hasselmöss. Det ryktas att det finns hasselmöss i Delsjöområdet. Nån som vet.