Warning: Declaration of Portfolio_Walker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/stadsjord.se/public_html/wp-content/themes/scope/functions/theme-functions.php on line 454
september | 2014 | Stadsjord

Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

THOMASBODSTRÖM
Thomas coachar och förvånas inte över länsstyrelsens okänslighet
NIKLAS-THOMAS.SKUREN.LITEN

Om du hört rykten att före detta justitieministern Thomas Bodström hängt med Stadsjords grisar så har du hört rätt. Vi har haft flera ministrar på besök förr men aldrig någon stjärna inom juridiken. Så här ligger det till…
Stadsjord har i flera år samlat supporters och genererat stora och små projekt i sämja med omvärlden. Vi har verkligen känt oss uppskattade och fantastiskt väl bemötta som inspiratörer och leverantörer av framtidslösningar för hållbara kvarter.

Behov av juridiskt stöd
Vi har alltid gjort affärer i god ton och löst problem vart efter de uppstått. Stadsjord har ingen som helst erfarenhet av konflikter och vi har aldrig varit  i närheten av att söka stöd för vår sak i juridiska spörsmål. Nu har situationen ändrats radikalt och vi vill gärna dela med oss av våra erfarenheter.

Åtal för djurplågeri
Måndagen den 8 september stod Niklas Wennberg åtalad för bland annat djurplågeri i Göteborgs Tingsrätt. Bakgrunden är att veterinär polisanmälde Niklas Wennberg i december 2013 för att galten Sune var halt på höger framben. Det hade han varit i två år och alla som varit på Månstorpet har sett att Sune haltar men är ranghögst, pappa till alla kultingar och rör sig obekymrat över 12 000 kvadratmeter. Han är även med i en etologistudie från SLU som beskriver honom som en del i flocken utan någon som helst kommentar om sjukdom eller avvikande beteende.

Sune sköts julen 2013
Utan undersökning sköts Sune i hagen julen 2013 på order av Länsstyrelsen och Niklas Wennberg åtalades för djurplågeri och brott mot djurskyddslagen. Att Länsstyrelsen besiktigat gården och grisarna flera gånger tidigare utan att notera att Sune mådde dåligt togs ingen hänsyn till.

Normalfallet hade lett till fällande dom
Min egen reaktion när polisanmälan kom var att detta måste vara en dålig dröm eller ett skämt. När Djurrättsalliansen för några år sedan polisanmälde 100 grisbönder efter dokumenterade och offentliggjorda fruktansvärda missförhållanden åtalades och dömdes ingen. Nu stod jag åtalad för att ha haft en frisk, vältränad, glad, ranghögst, frigående, vacker galt på 480 kilo som bodde i ett timrat hus i sällskap med sina kultingar och sin Sötnos (gammelsuggan från Högsbo). Alla som träffat Sune berättar om en fantastisk grishållning och fina grisar.

Men Länsstyrelsen bestämmer sig för att ta någon i örat och det blir Niklas Wennberg. Det kanske handlar att personalen mår bra av att visa dåddkraft och sätta ner foten då och då. Det handlar i vart fall inte om att arbeta för att minimera grisars lidande.

Thomas Bodström tänder till
Det är tråkigt att ta till en schablonbeskrivning men beskrivningen är dessvärre sann: Köttindustrin går alltid fri – den lille djurägaren fälls alltid! Det kostar inget att fälla den lille. LRF har inget emot det och konsumenten får oftast inget veta och Djurens Rätt är ju ändå hysteroida, verkar man tänka på Länsstyrelse, Polis och Åklagarmyndighet. Att konsument inte får veta något om myndigheters märkliga tolkning om hur djurs lidande skall viktas och bedömas och brott sanktioneras handlar om att media är måttligt intresserade, juridiken måttligt intresserad och att den anklagade känner sig maktlös och chanslös inför denna djurskyddstolkande bulldozer. Begreppet sila mygg och svälja kameler är även det adekvat.

Vad som bland annat skiljer Stadsjords fall från andra är att Stadsjord är relativt slagkraftiga i sin analys och att Stadsjord är brett förankrat i forskning, myndighet och miljö- djurrättsrörelse.

Men det antagligen avgörande för rättens bedömning av vårt fall var att Thomas Bodström lämnade Stockholm och den urbana normalproblematiken för att djupdyka i ett ärende som han fann besynnerligt, beklagligt och nästan löjeväckande.

Åtalet ogillades på samtliga punkter!
Efter att Thomas Bodström berättat om sin syn på ärendet och Niklas Wennberg berättat och visat bilder verkade det som att domaren och övriga ledamöter på allvar började intresserade sig för sakfrågan. Och när den polisanmälande veterinären som valt döden som enda alternativ hade berättat om sin krassa syn på Sune var saken klar. Efter en rekordsnabb överläggning tillbakavisades åklagarens samtliga yrkanden. Jag är mycket glad över rättens lyhördhet. Det inger hopp!

Tack Djurens Rätt!
Inför rättegången har Niklas Wennberg diskuterat Sune och åtalet med en rad kompetenta personer inom främst Djurens Rätt. Vi vill bland annat tacka Charloth Johansson och etolog Lena Lindström samt Djurens Advokaters jurist Anette Cedergren för deras ovärderliga stöd i detta jobbiga ärende. Bland annat Anette betonar att den här domen är unik. Det förekommer knappast att ett åtal avvisas på detta viset när länsstyrelsen agerat med avlivning – oaktat hur avlivningen motiverats eller relaterats till det institutionella våld mot djur som pågår dygnet runt inom den så kallade konventionella djurhållningen.

Tack SLU Skara!
Min lärare, griskännaren, Sylvia Persson från Sveriges Lantbruksuniversitet Skara, kopplades in i ärendet tidigt och har bidragit med ett ovärderligt stöd. Hon engagerade bland annat Sveriges kanske främste etolog och expert på grisars beteende, Bo Algers. Bo Algers ställde upp att komma som expertvittne i Göteborg men det behövdes aldrig menade Thomas Bodström.

Tack Länsstyrelsen!
Det var länsstyrelsen som begärde att vår fina och kära Sune skulle skjutas. Det har jag svårt att förlåta, när nu Tingsrätten förklarat att åtalet var felaktigt. Men jag vill tacka för att Länsstyrelsen redan bjudit in till överläggningar om hur vårt framtida samarbete ska se ut och hur vi ska kunna utveckla en stadsnära grishållning som ligger galaxer före den konventionella sett till djurhänsyn och etik.

Öppet samtal om dessa angelägna frågor
När vi samlat oss efter rättegången i Göteborg och funderat igenom frågorna ytterligare skall vi bjuda in till ett brett samtal om djurskydd och myndigheters roll i att promota framtidens djurhållning. Vi räknar med att Stadsjord, SLU och Djurens Rätt står bakom arrangemanget. Och vi hoppas förstås att Länsstyrelsen, Polisen och Åklagarmyndigheten kommer med i detta angelägna samtal om människor och deras kära djur.

Och till er kära vänner i grisbranschen
Jag vet hur ni sliter för att göra det bästa för era grisar och för konsumenten. Och jag vet hur ni lider när ni ser det uppenbara glappet mellan er ambition, djurskyddslagen och den verklighet Sveriges grisar oftast genomlider. Vi är måhända bäst i världen. Men det räcker inte på långt när. Vi måste bli ännu bättre. Och djurskyddet måste ges en stark roll i alla konsumenters köpbeslut. Inte minst inom ramarna för den offentliga upphandlingen. Vi som menar allvar med vårt prat om etik och djurs rätt måste delta aktivt i samtalet om mindre kött på våra tallrikar. Det handlar inte om att stigmatisera köttätare utan att hitta en rimligare modell för Sveriges mathållning.

Tack som fan Thomas!
Vid annat tillfälle ska jag försöka tacka Thomas Bodström mer poetiskt. Men nu blir det oslipat: Tack som fan Thomas! Under våren berättade vänner och sakkunniga att jurister normalt sätt inte bryr sig om etik och juridik kring djur. Desto roligare när Thomas efter att jag presenterat läget ringer och säger att han lägger Stockholmsfrågorna åt sidan och kommer till Göteborg och försöker få ordning i fallet om fina Sune. Tyvärr fick jag  ingen bild på Thomas som minglar med grisarna på Månstorpet men det får bli vid annat tillfälle. Tills vidare skickar jag mitt tack på det här viset och hoppas att andra djurägare som sorterats i kategorien lätt byte för länsstyrelse och åklagare ges en adekvat chans med hjälp av inspirerade och empatiska människor som Thomas.

Världsbilden bucklas
Som liten människa eller organisation är det oerhört tungt att bli orättvist behandlad. Världsbilden bucklas. Men i bästa fall finns plåtslagare att tillgå! Stadsjord är på hugget och har fått ny energi att ta itu med ytterligare några tunga ärenden där vi uppfattar att liten hamnat i kläm på ett orättfärdigt sätt. Och tänk att det finns höjdare som ser en oförrätt och som engagerar sig utan att inkassera omedelbar TV-fame eller stora pengar!

Det är inte min mening att verka raljant och osaklig gentemot veterinärer, länsstyrelse, polis och åklagare. Jag är mån om att föra ett nyanserat samtal om viktiga frågor. Om ni vill diskutera min berättelse, domen eller min arbetsmodell kommer jag att prioritera dessa samtal. Jag är mån om att vara med och utveckla svensk och europeisk djurhållning och syn på djurskydd.  Vänligen hör av er!