Warning: Declaration of Portfolio_Walker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/stadsjord.se/public_html/wp-content/themes/scope/functions/theme-functions.php on line 454
mars | 2011 | Stadsjord

Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

Aktivera den obegripliga parkmarken!


Sverige har fått ett nytt forum för landsbygds- och landskapsutveckling. En rad aktörer i Skåne står bakom. Stadsjord med verksamhet i Göteborg och Göta Älvdalen bidrar till dialogen.

Stadsjord bjuds in att bidra till idéflödet. Det är extra smickrande eftersom huvudmännen är LRF, Sveriges Lantbruksuniversitet, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne och Leader Skåne.
Landet och staden behöver varandra
Stadsjord markerar betydelsen av att lokalisera och aktivera bönderna i staden för att stimulera landsbygdsutveckling. Förhoppningsvis kommer arbetet att synliggöra stadens nyckelkompetens i form av nysvensk kunskap om odling och djur att underlättas när Leader-programmen utvecklas. Öppenheten kommer rimligen att bli större inom Leader för att aktiviteter i staden som skapar positiv utveckling på landet kan rymmas i Leaders program.

Titta i på landsbygdobservatoriets hemsida som lancerades kvinnodagen (något skäl) den 8 mars. Minister Eskil Erlandsson inviger med ett inlägg om stadsutveckling och undertecknad pratar parkmark i stad och på landet. Kopplingen till Stadsjord och Mat från Göta Älvdalen (Stadsjords/Vuxenskolans projekt i Ale, Lilla Edet, Trolhättan och Vänersbord är tydlig. www.landskapsobservatorium.se

Grisar till Majorna?

Den 7 mars var det dags att sondera terräng i Majorna. Gristerräng. Kim Weinehammar, tog täten och visade Stadsjord och Park & Natur var det kanske skulle kunna bli aktuellt med grisar och bin och odling.

Kim är verksamhetsledare för Majeko (Ekologisk stadsdel Majorna). Kim och vännerna från Majorna har en längre tid diskuterat möjligheten att samverka med Stadsjord för att ha arbetsgrisar som i Högsbo. Nu är det dags att leta plats. Johan Blomqvist representerar en av markförvaltarna i Majorna, Park & Naturförvaltningen och han var med för att ta in energin från Majorna gristaleskvinnor. Det finns säkert även talesmän men dom var inte med den 7 mars.
Kim och hennes vänner kollar i första hand multifunktionell mark som bearbetas med hjälp av grisar och lämnar plats för odlare. Dessutom vill man hitta en plats där Majornas bientusiaster kan ha några samhällen för att hjälpa odlarna i området.
Trygg plats
Undertecknad är med för att redan tidigt få en uppfattning om hur väl platsen stämmer med grisarnas önskemål på trygghet, trevlig terräng med mera. Nu ska vi skynda långsamt och undersöka möjligheterna vidare. Men oaktat hur snabbt och om grisarna kommer till Majorna är det fantastiskt roligt att vi har denna dialog om grisar på ännu en central plats i Göteborg. Utvecklingen går sannerligen framåt. Park & Naturs representant såg inte ett dugg förvånad ut över förslaget med grisar och bin. Om det är genomförbart och ger glädje åt kvarteret så varför inte, resonerade han. Men vi ber alla läsare observera att detta är tidigt funderingsskede!

Bilder: De tre första är tagna 100 meter från Stigbergstorget i parken bakom lilla röda blomsterkiosken. Från vänster: Emma, Kim, Anna-Karin och Johan. Den ödsliga bilden är tagen 200 meter nordväst om Slottskogskolonins nordvästhörn. Bägge platsen skulle kunna härbärgera smågrisar några månader för att bereda mark åt odlare.