Warning: Declaration of Portfolio_Walker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/stadsjord.se/public_html/wp-content/themes/scope/functions/theme-functions.php on line 454
januari | 2010 | Stadsjord

Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

Jordbruket i Asiens storstäder växer


Stadsjord är i Bangkok och kollar stadsodling i en verklig storstad. Fast 10-12 miljoner invånare placerar ändå Bangkok i megastädernas lilleputt-klass. Uppåt 20 miljoner ska det allt bo i en stad nuförtiden för att den ska höra till de 20 största.

Sedan 80-talet påstås att stadsodlingen har ökat väsentligt i många av världens stora städer som i Bangkok. http://www.journeytoforever.org/cityfarm.html. Den här siten berättar att i Bangkok är 72% av stadens invånare engagerade i någon slags stadsjordbruk. På samma sida berättas att i Mexico City tar stadsgrisar dagligen hand om 4 000 ton matavfall som blir fläsk.
FN hävdar att 800 miljoner stadsbor hade jordbruk som deltids elelr heltidsarbete 1996 och att 15% av världens mat producerades i städer samma år. FN spår att andelen stadsmat kommer att öka radikalt.
Höga markpriser
Det verkar som att odlingarna startas av människor som har bott i storstaden i rätt många år utan att odla men så småningom, efter kanske fem år startar man sin odling.
I Bangkok odlar man inga stora volymer mat inne i city utan man får åka en bit för att komma ut i den urbana odlingsbygden. I och med att markpriserna är enormt höga i Bangkok krävs ett politiskt stöd för att odlarna ska kunna ha kvar sin mark i konkurrens med villor, vägar, golfbanor och annan exploatering.
Tjänar bra
Jag hälsar på ett odlingskollektiv i nordvästra Bangkok. Stadsdelens politiska ledare är mån om jordbruket och han ser till att risfälten får vara kvar tillsammans med odlingar av bland annat chili, basilika och yard long beans. Allt odlas ekologiskt och försäljningen går lysande. Kvinnorna kollektiv får minst 30% mer betalt för sina ekologiska produkter när de säljer till restauranger och på närbelägna marknader. Dessutom ökar förtjänsten eftersom transporterna blir billiga.
Jag har letat efter uppskattningar hur hög självförsörjningsgraden är i Bangkok men har inte funnit något bra material. Hör gärna av er om ni har några siffror!

Bilder:
– Villorna breder ut sig i Bangkoks utkant men flera politiker gör motstånd och vägrar släppa odlingarna till exploatering.
– Bönor, chili och yard long beans från det här kollektivet betalas minst 30% mer på marknaden än konventionellt odlade. Förtjänsten är god.
– Man kan se på bilderna att det är roligare att odla basilika än chili. Chilin och basilika är förövrigt perfekta at todla tillsammans eftersom de försvarar varandra mot en massa kryp. (åtminstone i tropiskt klimat)
– Även fläsk, fjäderfä och fisk kommer till stor del från stadsnära dammar och smågårdar i Bangkok.
(risbilden från september)