Warning: Declaration of Portfolio_Walker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/stadsjord.se/public_html/wp-content/themes/scope/functions/theme-functions.php on line 454
augusti | 2009 | Stadsjord

Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

slang1
GRIS.4.
slang3
GRIS.3.

Hisingens enorma gräsytor och glömda torg

Kombinationen ödsliga gräsmattor och innehållslösa torg är oemotståndlig för Stadsjord. Hisingen har flera platser som kan lämpa sig utmärkt för satsningar på odling och djur. Här sveper vi förbi ett par av dem guidade av Micha Zurowets, hisingspöjk och en viktig drivkraft inom Stadsjord.

Micha guidar i sina hemtrakter och är mån om att Stadsjord skall förstärka redan befintliga grönstråk och fylla dem med innehåll såsom stadsburet jordbruk med odling och djur. I nästan alla områden finns odlare och ofta odlingslotter men dessa gröna områden och krafter kan behöva support för att utvecklas och få efterföljare.

Grönytor kan förse torget med dynamik
Kyrkbytorget är inte uslare än andra torg men när man står där i tomheten måste man längta efter ett maffigt torginnehåll med handlare som säljer lokal mat och människor som har historier att berätta hämtade i sin levande hembygd. Det skulle inte vara svårt att pumpa liv i Kyrkbytorget om man fick lova att bryta upp de ensidiga tråkiga gräsmattorna och bjuda in odlare från hela världen att berätta om sina traditioner och sin djupa kunskap om mat och hur mat blir till.

Byabacken ger en föraning hur spännande området kan bli
Byabacken är ett snyggt litet odlingsområde som ger en bild av hur området runt Kyrkbytorget kunde se ut om man släppte fram visionerna och modet. I Kyrkbytorgets omedelbara närhet skulle man kunna bygga upp odlingsområden på många tusen kvadratmeter med plats för traktens odlare. Om man i enlighet med Stadsjords policy uppmuntrar odlarna att sälja sitt överskott skulle man kunna försörja torget med produkter från kvarteren runt omkring under delar av året. Lokal mat till torget kommer att innebära intressanta nyetablering på restaurangsidan. Även serviceföretag som frisörer och lokala hantverkare kommer att få del av den positiva kraft och ekonomiska utveckling som småskaligt bruk av jorden banar väg för.

Aktörer på Hisingen sökes
Under hösten kommer Stadsjord knyta kontakt med de aktörer kring Kyrkbytorget som kan och vill diskutera en utveckling av odlingsmarken i torgets närhet.

Hör gärna av dig på en gång om du har synpunkter eller vill vara med i den fortsatta processen!

Bilder:
Överst: Den snygga kolonin Byabacken. Micha står utanför kolonin och pekar mot Kyrkbytorget 200 meter upp. Mitten: Kyrkbytorget och gäsökarna intill. Underst: Den fantastiska gräsmattan längs Dykilsgatan. Observera de obligatoriska fotbollsmålen. Tänk vad man kunde odla här och ändå ha plats för hundar, fotboll, frisbee och brännboll.

HHÖJD
HHÖJD2
HHÖJD3
HHÖJD6

Dags att nominera nya platser för Stadsjord

Vi kan konstatera att Stadsjord med epicentrum i Högsbo har utvecklats mycket positivt. Gräs blev med hjälp av grisar och en massa god energi odling på rekordtid och praktiskt taget 0-budget. Var gräver Stadsjord härnäst? En serie inlägg kommer att nominera platser. Först ut är Högsbohöjd.

Det ska sägas på en gång att Stadsjord inte har mandat att börja gräva någonstans. Men Stadsjord kommer att arbeta aktivt för att hitta nya platser där omvandling till odling och djurhållning givetvis måste ske i gott samarbete med de aktörer som förvaltar marken och de som bor i området.
Initiativet att titta närmare på Högsbohöjd med jordbruksblick kommer från Elisabeth Undén. Elisabeth bor i området och har följt utvecklingen av Stadsjord noga. Hon menar att det som händer vid kyrkan gärna får sprida sig upp till henne. Tillsammans går vi genom området och mycket riktigt finns stora ytor gräsmark och även skog som rimligen kan användas mer differentierat än idag. Gräsytorna breder ut sig över oerhörda områden och på gängse sätt är nyttjandegraden låg.

Fotbollsmål en ursäkt
När husen placerades ut i Högsbohöjd lämnades generöst med utrymme mellan huskropparna. Men vad skulle folk göra där mellan husen, tänkte man? Utrymmet i sig är förstås ett mål. Att slippa titta rätt in i ett annat hus är skönt. Och en gräsmatta att sitta och dricka kaffe på är fint. Men som nästan överallt annars där gräsmattan dominerar märker man att nyttjandegraden är låg. Och för att bjuda på aktivitet kopplad till gräset vet vi vad det blir. Just det, ett par fotbollsmål i galvade rör. Fotboll är hur kul som helst, men det blir enahanda och faktum är att planerna ofta står öde.

Odlingsmark och skog
Högsbohöjd har odlingsjord i överflöd och här kan man enkelt ge plats för 50-100 mindre odlingslotter utan att fotbollsgängen blir av med sina planer. Dessutom gränsar gräsytorna till spännande skogsområdet kring bland annat Torpadammen. Här kunde vi ha såväl får, getter och grisar på skogsbete.

Vad gör vi nu då?
Stadsjord kommer att bjuda in till dialogträffar i Högsbohöjd för att sondera om det finns intresse för att förvandla marken till odling och kanske plats för djur. Inget ska ju drivas om inte människorna som bor i området vill det. Men meningen är väl att kommunen och bostadsbolagen ska efterhöra vad människor vill och förverkliga deras drömmar? Jovisst. Men ibland kan det behövas hjälp för att nåt ska hända.

Lådstilleben

Odlarlådorna står på ett litet odlingsområde – Byabacken – strax intill Kyrkbytorget på Hisingen