Warning: Declaration of Portfolio_Walker::start_el(&$output, $category, $depth, $args) should be compatible with Walker_Category::start_el(&$output, $category, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /var/www/stadsjord.se/public_html/wp-content/themes/scope/functions/theme-functions.php on line 454
Standard | Stadsjord

Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

Vem skall ha nytta av standarden?
Vem skall ha nytta av standarden?
Från vänster: Lovisa SIS, Jennie, Medveten konsumtion, Niklas Stadsjord, Sepehr Plantagon
SIS projektledare Lovisa sammanställer ett virrvarr av önskemål kring intressenter och mål
SIS projektledare Lovisa sammanställer ett virrvarr av önskemål kring intressenter och mål

Världens första standard för stadsjordbruk växer fram med SIS – Swedish Standards Institute – som nav. Arbetet förväntas ta cirka tre år. Min viktigaste önskan idag är att fler aktörer engagerar sig. Inte minst landets kommuner.

Efter en noggrann marknadsanalys fan SIS att det finns ett stort intresse i Sverige och Europa för vägledande arbete kring stadsjordbruk. Flertalet aktörer som engagerat i standardarbetet har uttryckt en tydlig vilja att den svenska standarden skall internationaliseras och att det svenska arbete redan från start ska kommuniceras på engelska för att bjuda in i första hand Europa i en tidig spridningsprocess. Undertecknad uppmuntrar denna ambition.

Trevande start
Arbetet befinner sig fortfarande i en startfas där samtliga deltagare känns på frågeställningarna: Varför ska vi ha en standard? Vad är problemet med traditionellt jordbruk? Vem ska använda standarden? Vilka frågor är viktigast? Vilka standards och certifieringar finns som vi slipper uppfinna?

Bred representation
Den enda deltagaren i tekniska kommittén som skulle kunna säga representerar de små producenterna är Stadsjord/Niklas Wennberg. Eftersom det kostar mycket pengar att leverera sin expertis till den tekniska kommittén är det självklart att de små aktörerna inte har råd att vara med. Detta är problem i varje standardbygge. Det blir till och med litet humoristiskt när LRF lägger in ett brev till SIS/Tekniska Kommittén där de ber om rabatt på deltagaravgiften för att orka med detta arbete. Stadsjord betalar exakt lika mycket för att vara med som LRF eller Jordbruksverket. Förresten vi betalar väsentligt mer eftersom vi måste resa till Stockholm för att delta i arbetet. LRF tar tunnelbanan.

Hoppas LRF hittar en slant i madrassen
LRF är en viktig part och jag hoppar verkligen att de hittar en slant för att delta i vårt viktiga arbete. Och jag hoppas lika mycket på att ett antal svenska kommuner ansluter sig till detta viktiga pionjärarbete. På senaste mötet diskuterade vi möjligheten för flera kommuner att dela på en stol i Tekniska kommittén. Det går bra och skulle vara perfekt för VGR. Tre, fyra eller fem kommuner går samman och hjälper till att bygga världens första standard för stadsjordbruk.

Vänligen hör av er om ni har funderingar kring deltagande!

På Bild: Lovisa SIS, Jennie Medveten konsumtion, Niklas Stadsjord, Sepehr Plantagon

 

Världens första standard för stadsjordbruk – första mötet

 

Nu är arbetet igång. Världen ska få sin första standard för stadsjordbruk. Första arbetsmötet hölls på SIS i Stockholm i oktober. Stadsjord är med.
Vi har skrivit om standarden tidigare. I mars arrangerade vi ett seminarium i Göteborg tillsammans med Mistra Urban Futures för att diskutera möjligheterna med en standard och problemen. En månad senare träffades ett 40-tal intresserade i Stockholm för diskutera standard. Vid Stockholms-mötet presenterade Niklas Wennberg Stadsjords arbete som ett exempel på urban småskalighet. Plantagon talade om sitt arbete som exempel på urban hightech med sina vertikalväxthus.

Försiktig start
Första mötet med Tekniska kommittén samlade ett tiotal personer. Deltagarna representerar: Plantagon (två personer), SIS (tre personer), LRF, Vinnova, Stadsjord, Sveriges konsumenter, SIK och Medveten konsumtion. Inriktningen på standardbygget är svensk standard som kommuniceras på svenska och engelska med avsikt att kunna utveckla standarden internationellt. Arbetet beräknas ta tre år. en diskussion nhar förts om möjligheten att mer än halvera tiden men bland andra undertecknad har hävdat betydelsen av en process som spänner över mer tid för att få en intressant och inkluderande process. Effektivitet mäts bland annat i antalet deltagande intressenter.

Andra intressanta arbeten
Standarden för stadsjordbruk  kommer att synkas med befintliga standarder, certifieringar och standarder som är under uppbyggnad. Två viktigt referensarbete är 1. Smart and sustainable development in communities som är en internationella CEN-standard med SIS som deltagare i arbetet. 2. ISO Tecknical committee 268 Sustainable development in communities. Även här deltar SIS.

En av uppgifterna för deltagarna i arbetet med stadsjordbruksstandarden är att hitta fleras kopplingar till befintliga standards/guidelines och certifieringar. Det är onödigt att dubblera arbete. Samtidigt är det farlig att ärva föreställningar och och definitioner som kanske skall moderniseras och ändras för att ge plats åt stadsjordbruk som säkerställer demokratisk tillgång till livsmedel och en hållbar stad för alla.

Stadsjord söker samverkan med organisationer/företag/kommuner/regioner/företag som vill medverka i arbete med standardsbygge. Hör av er om ni vill samverka med Stadsjord. +46 703 70 80 04. Niklas@stadsjord.se