Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

brändagrupp.liten
ANISASKYLT.liten
michagris.liten

Gänget bakom vision och gärning

Här är huvuddelen av stadsjordsgruppen som arbetat fram projekten: Kvartersodlat Kvillebäcken, Älvrummet, flotten vid Lejontrappan, Stadsjord Brunnsparken och odlingsstart vid Opaltorget. Anisa Falk och Micha Zurowets saknas i bild. Dessutom har många andra personer hjälp med mindre och större insatser under säsongen. Från vänster: Viktoria, My, Tove, Niklas, Abiba, Mauritz, Asgeir och Niklas.