Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

Professor Olle Johansson från Karolinska vill slå vakt om sociala värden i en standard.
eksvärd
Sepehr från Plantagon antar att en standard kommer att handla om industriell produktion och småskalig
sepehr
Två inbjudna talare: EU-parlamentarikern Anna-Maria Corazza Bildt och Stadsjords Niklas Wennberg.
CORAZZA
Måns Backlunds lardo provsmakas på Upper House.
UPPER
40 personer anmälda till standardträff i Göteborg
MICHA
Tove Wennberg, Stadsjord, redovisar grupparbete i Göteborg
TOVE
Grupparbete Göteborg. Karin Pleijel, ordförande i Upphandlingsbolaget närmast och Ingrid från Ekobanken
KARIN
Lars Wimnell hoppas att stadsjordbruket blir så transparent att små producenter slipper lägga pengar på dyra certifikat.
LARSWIMNELL
Johanna Engberg, White, menar att standards höjer kunskapsnivån kring viktiga frågor
JOHANNA
Ulf Kamne, ordförande i Fastighetsnämnden till höger. Mats xxx, affärskonsult och Lars Wimnell, White till vänster.
KAMNE
SIS tar på sig uppdraget att administrera arbetet med världens första standard för stadsjordbruk.
INBJUD.SIS
WHAT

Nu börjar arbetat att bygga en standard för stadsjordbruk. Den första i världen. Stadsjord arbetar med frågan tillsammans med SIS – Swedish Standards Institute – Mistra Urban Futures och Plantagon.

För 30 år sedan började arbetet med en standard för ekologiskt lantbruk. En A4 med regler och utgångspunkter. Det är den A4-sidan som idag vuxit till 300 regelsidor i KRAVs bestämmelser. Nu samlas ett antal intressenter för att höja kunskapen kring stadsjordbruk och för att skapa definitioner och avgränsningar som ger grunden för stadsplanering med matproduktion som delmängd, affärsmodeller och kvalitetssäkring av stadsjordbruket.

Samtal i Göteborg

Den 25 mars arrangerade Stadsjord och Mistra Urban Futures ett seminarium i Göteborg med 40 inbjuda gäster för att diskutera frågan om standard och certifiering av stadsjordbruk. Sepher från Plantagon var med och berättade varför Plantagon driver frågan. Johanna Engberg från White var med och berättade på vilket sätt olika standards spelar roll vid planering, bygg och förvaltning städer. Standarder är aldrig kompletta eller perfekta men de är utgångspunkter och ökar kunskap, menar Johanna.

Standard utan skugga

Ett normal omständighet när standard och certifiering byggs är att bara de stora och kapitalstarka är med och skapar regler och definitioner med resultat att små företag och aktörer hamnar i skuggan. När västvärlden bygger standard uppfattar fattiga länder ofta standard som tekniska handelshinder avsedda att stänga ute de fattiga länderna från intressanta marknader. En av de viktiga utmaningarna vid bygget av världens första standard för stadsjordbruk är att ge plats åt små aktörer i bygget av standarden. Hur det ska gå till vet vi inte.

Positiva göteborgare

I Göteborg satt sex grupper och jobbade enskilt med standardfrågan. Vad som ska certifieras och hur marknaden ser ut för en standard och certifiering är en svår fråga. Samtliga grupper svarar dock att de är intresserade av arbetet och igen förkastar iden som tveksam.

Positiva stockholmare

Mötet i Stockholm den 7 april besöktes även det av 40 personer som visade ett mycket stort intresse för en standard. Även i Stockholm restes frågan flera gånger om risken att de små hamnar i skuggan och att de industriella aktörerna får näring i standarden. I Stockholm presenterade Niklas Wennberg Stadsjord och flera i publiken återkom till hur viktigt det är att en standard ger stöd åt de kvaliteter som är uppenbara i exempelvis Stadsjords arbete: småskalighet, deltagarkultur, sociala värden.

 

Dela det här:

Kommentera