Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

MÅLOCHMEDEL

Senaste numret av Mål & Medel från Livmedelsarbetareförbundet diskuterar stadsjordbruk. Stadsjords grisar och Plantagons vertikalväxthus är utgångspunkten för ett resonemang kring kommande standard för stadsjordbruk.

Som vi berättat tidigare arrangerade SIS ett stort mötet i Stockholm den 7 april med anledning av uppstarten av arbetet med världens första standard för stadsjordbruk. På mötet berättade Niklas Wennberg om sin vardag med linderödsgrisar och odlingar mitt i staden och Plantagon berättade om sina planer på att bygga det första vertikala växthuset i Lindköping. Diskussionen i Stockholm handlade mycket om vem som skall definiera en standard för stadsjordbruk och om riskerna att några dimensioner av stadsjordbruket exkluderas ut standarden.

Brett spann

Det önskvärda är att en standard ger stöd och referens för en rad odlingstekniker och alla skalor av stadsjordbruk som sker på ett smart sätt ur miljövänligt och resurseffektivt sätt.  Risken med standard och certifiering är att dessa styrmedel av på tveksam grund definierar vissa odlingsmodeller, insatsmedel, djurslag, odlingssubstrat som olämpliga. Det behöver inte handla om ensidigt gynnande uppkommen ur lobbying utan det kan handla om att deltagande parter i standradprocessen är begränsade i synfält och kunskap. För att bygga en intressant standard som ger stöd för många olika stadsjordbrukare är det viktigt att processen ges mycket tid och att offentlig sektor bistår med medel för dagens ekonomiskt svaga intressenter.

Dela det här:

Kommentera