Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

CONTAINFÖRELÄS.2

Stadsjord står tillsammans med ett antal andra projekt värd för IFHP-konferensen två dagar i september. Experter och forskare från hela världen kommer till Göteborg och två grupper väljer att tillbringa dagen hos Stadjord/Kvartersodlat. Vi börjar besöket på Brända tomten med bin och getter och fortsätter på Kvartersodlat med föreläsningar i container och fika i vårt växthus. Det känns hedrande att Göteborg väljer ut stadsjord för att berätta ett kapitel om stadens historia under den 56 globala IFHP-konferensen. Det är stort och ett stort ansvar. Vi hoppas och tror att besökarna från runt om i världen uppfattar våra ärliga och stora ambitioner att bygga en bättre stad. På bilden berättar Staffan Bolminger från Älvstranden Utveckling om områdets miljöambitioner.