Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

BRÄNDA4

Stadsjord bjuds in av Göteborgs stadsarkitekt att bygga en odling på stadens dyraste glugg – Brända tomten – som stått tom i sex år – alldeles vid Brunnsparken. Stadsjord bygger en våningsodling med bin och majs 8 meter ovan marknivå och getter på bakgården som visar hur getter och får kan förvandla stadssly till exklusiv city-chevre. Under sommaren 2012 besöks platsen av 1000-tals förvånade och förtjusta människor som står inför en blommig och varm förtätningsdimension.