Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

Stadsjord ledde 2013 arbetet att utveckla en tillsammansodling i Redbergsparken Göteborg. Studiefrämjandet var uppdragsgivare. Uppdraget innebar att Stadsjord träffade odlarna varje vecka för att planera odling, vattning, gödsel och föreningsbildning. Maurits Johansson var projektledare för Stadsjord. I och med att förening var klar under slutet av sommaren och odlingarna igång kunde Stadsjord dra sig tillbaka enligt plan och lämna över ett fantastiskt kraftcentrum i kvarteret till odlarna och deras sponsor Studiefrämjandet. Stadsjord tackar för ett gott arbete med redbergsodlarna, Studiefrämjandet och Fastighetskontoret (som sponsrat med material).