Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

BENREYNOLDS

Pond arrangerar och leder studieresor till främst London för att studera hållbar stadsutveckling med stadsjordbruk i fokus. Den största gruppen 2008 var HSB-VD:ar från hela Sverige. Pond med partner fick uppdraget att arrangera HSBs årliga nationella studieresa med hållbart boende som tema. I London besöker vi både odlingar och City farms med djurhållning. Bilden är från Hackney City farm i London och människorna är HSB-VD:ar från Sverige.