Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

OPERAN5

Pond/Stadsjord har genom åren genomfört 100-tals föreläsningar och utbildningar. Miljöledning och allmän miljökunskap, miljömärkning och stadsjordbruk är några av Pond/Stadsjords starka sidor. Här är några av Pond/Stadsjords kunder de senaste åren: Chalmers, Göteborg & Co, GöteborgsOperan, Göteborg Universitet, Studiefrämjandet, ABF, Vuxenskolan, SLU Alnarp, Kungliga skogs- och lantbruksakademien, Riksantikvarieämbetet, Miljöstyrningsrådet, Krav, Coop Norden, Kungsfenan, Länsstyrelserna i Bohuslän, Skåne, Jönköping och Kalmar län, Borås, Växjö, Mölndal, Partille, Göteborgs stift, Etik & Energi, Fastighetskontoret Göteborg, Stadskansliet Göteborg, Fiskeriverket, Havs- och vattenmyndigheten, International Garden Society, Gunnebo slott, Sofiero slott.  Bilden är tagen vid utbildning av GöteborgsOperan.