Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

BURMA

Niklas Wennberg Pond anlitades av Fiskeriverket för att att genomföra en SIDA-studie i tio sydostasiatiska länder. Vilka bestånd och fisken till havs och på land är lämpliga att miljömärka? Niklas Wennberg ledde ett team forskare och experter i fältstudien genom Thailand, Kambodja, Brunei, Burma, Filippinerna, Indonesien och Malaysia. Googla: Ecolabelling Niklas Wennberg för full studie. Bilen är tagen i Rangoon, Burma.