Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

ÄPPELODLINMG.1

 

Stadsjord inleder samarbete med Göteborgs Räddningsmission och bygger upp Göteborgs största äppelodling samt köksträdgård, sparrisodling och grisproduktion för att skapa ett missbruksboende med hög självförsörjninggrad och överskott att sälja. Tillsammans rekryterar organisationerna en ekoboende från Tyskland för att genomföra detta pionjärprojekt. Stadsjord genomförde uppstart och etablering av huvudspåren – äpplen, köksträdgård och grisar. Grismodellen flyttades till Mölndal 2011.