Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

föreningsbildning.weblogga.web

Stadsjords uppdrag för EU-parlamentet Refarm Europe rapporterades i Växjö i september 2015. Deltagarna på konferensen med Peter Eriksson på plats uttryckte att det finns behov av en nationell förening som fortsätter arbetet. Igår sex månader senare bildades Refarm 2030.
Drygt 30 personer från Skåne, Västsverige, Mälardal och Småland reste till Växjö för att delta i föreningsbildningen. PM och Vänner, superhotellet med Michelin-stjärna stod värd. Refarm 2030 har viss gemensam DNA med Refarm Europe. Jag själv, Niklas Wennberg, skrev Refarm Europe och är en av grundarna rill föreningen samt är vald som en av föreningens sakkunniga.

Radikal ökning av svensk matproduktion
Föreningen skall verka för att öka självförsörjningsgraden av mat från under 50 till minst 75%. Denna självförsörjningsgrad skall nås även med en kraftigt ökande befolkning, 20 miljoner.

Fokus för föreningen ligger i kopplingen stad och land. Stadsjordbruket skall ge stöd åt landsbygden. Den kan inte handla om att staden utvecklar ekonomi på omgivande landsbygds bekostnad.

Styrelsen: 
Ordförande: Katarina Erlingsson, Lund, fd regionråd i Skåne.
Kenneth Gyllenstig, Karlskrona, fd ordförande i Sveriges Ekokommuner, miljöstrateg Karlskorna kommun.
Miriam Sannum, Vänersborg, fd kommunekloog, kommunal plan- och byggchef, idag knuten till Högskolan Väst och Vuxenskolan.
Johanna Andersson, Haninge, planarkitekt Haninge Kommun.
Bengt Persson, Välingetorp, ledamot Kungliga Skogs och Lantbruksakademien, LRF Förbundsstyrelse.
Anna-Carin Andersson, Jönköping, fd kommunal samhällsbyggnadschef.
Lars Edqvist, Växjö, Ordförande i Miljöresurs Linne, startade Metro i Göteborg, Malmö, Rom och Aten.
Henrik Hermansson, Jönköping, hållbarhetsstrateg Jönköping.
Christel Gustavsson, Växjö, Utvecklingsdirektör Region Kronoberg, fd landsbygdsstrateg Jordbruksverket.
Adjungerad ledamot som väljs av styrelsen. Bör vara en kvinna. Förslag?

Verksamhetsledare är Maria Unell, disputerad biolog på Miljöresurs Linne.

Verksamhetsutvecklare:
Håkan Sandin, Lund, anställd av SLU som verksamhetsledare för SSEC. Initivativtgare till Vinnovaprojektet Stadsbruk.
Peter Eklund, Nyköping, samhällsplanerare från KTH, internationellt arbete för OECD
Sara Nelson, Lund, ingenjör hållbar stadsutveckling, ordförande Holma Folkhögskola.
Anya Hultberg, Köpenhamn,  tidigare Köpenhamns Mathus, styrelsepost Ekologiska landsföreningen.
Gösta Skoglund, Växjö, hållbarhetspedagog, förgrundsgestalt Skogsmulle.
Niklas Wennberg , Göteborg, Stadsjord

Alla är välkomna!
Refarm 2030 är öppen för alla som vill vara medlemmar: Kommuner, regioner, företag, föreningar och enskilda. Snart kommer information på hemsida.