Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

Niklas Wennberg verksamhetsledare 0703-70 80 04, niklas@stadsjord.se
Henrik Brunberg, teknikansvarig, 076-876 23 95, henrik@stadsjord.se
Jens Björkqvist, tekniker, 070-031 93 06, jens@stadsjord.se

Besöksadress:

Slakthuset Byggnad D

Leveransadress:

Slakthuset Byggnad D, 415 02 Göteborg

Post: 

Hyla Pond AB
Box 13062
40251 Göteborg

Niklas och Gittan