Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

Lotta, Teo, Peter och Niklas
LOTTAETAL.WEB
Lotta, Teo, Peter och Niklas

Lotta, Teo, Peter och Niklas

Humanekologer är en färgstark del av den biologiska mångfalden. Idag hälsade några stycken på i Slakthuset. Dom hade med kakor och sade att det var en intressant plats. Sannerligen trevliga och intelligenta studenter.

Jag har varit med några gånger på humanekologernas kurser och pratat om grisar och urbana voids (Det låter bäst på engelska). Studenterna kom med en hel låda kakor och ville prata om samarbete kring odling och kvartersekologi. Lotta, Peter och Teo är några av de humanekologer som vill utveckla odlingarna och mattänket på Campus uppe vid Linnéplatsen.

Att odla på campus handlar om tekniska odlingsfrågor men förstås också om organisationsfrågor. Studenter kan man inte lita på vad gäller långsiktiga åtaganden. Dom har mobilitet stämplat i panna precis som svala och gnu. Kanske man kan börja diskutera med universitetet om inte grönsaker kan ingå i skolans planering och budget precis som städning, nya pekpinnar, parkeringsplatser och it-konsulter.

Kurs i slakthuset

Under våren kommer vi att kunna bjuda in till olika kurstillfällen i Slakthuset kring mat, stadsjordbruk och kvartersutveckling. Delar av kursverksamheten kanske ska drivas i samverkan med humanekologerna?

Dela det här:

Kommentera