Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

Mats Svensson är forsknings- och miljömålschef på Havs och Vattenmyndigheten. Nu hittar han till Slakthuset.
MATS.web
Gödselsnack i Slakthuset.
MATSONIKLAS.web

Idag har vi pratat fiskar och kretslopp och ekosystemtjänster och stallgödsel i Slakthuset. Havs- och Vattenmyndighetens Mats Svensson med ansvar för forskning och miljömål har hälsat på.

Nej, det är inte Havs och vattenmyndigheten som har huvudansvar för vattenbruksfrågor utan Jordbruksverket. Men Hav och Vatten är inne och drar i och driver en massa intressanta frågor som tangerar vad ett Centrum för Kvartersekologi i Slakthuset borde jobba med.

Bra start
Mötet i Slakthuset börjar prima. Försynen har placerat ett standardverk om insekter mitt i blickfånget på fina bokbordet i fiskhallen. Då Mats skrev sin avhandling  om insekter i Afrika gillar han krälande och fladdrande kryp. Mycket elegant kunde vi sen peka på våra handbyggda bikupor, honungslungan och vrida nyckeln ekosystemtjänster och biomångfald som öppnar varje biologs hjärta. Som trumf berättade vi sen att våra fiskar i odlingen så småningom ska matas med insekter som livnärt sig på stadens komposterbara avfall. Snacka ekosystemtjänster och snäva kretslopp!

Beyond projektbidrag
Träffen med Mats från Hav och Vatten handlade inte om projektbidrag utan om att dela nyheter från olika horisonter. Men visst hoppas vi att Hav och vatten följer och stöder utvecklingen av Slakthuset på något sätt. Intressegemenskapen oss emellan är uppenbar.  Mats delade med sig om ett regeringsuppdrag som Hav och vatten delar med Naturvårdsverket. Statliga myndigheter skall till 2018 upprätta ett redovisningssystem för hur myndighetens verksamhet påverkar biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Hav och vatten gnuggar nu geniknölarna för att komma igång med detta viktiga.

Hästgårdar ett kärt problembarn
Hav och vatten är sektorsansvarig myndighet för det nationella miljömålet Ingen övergödning. Vi hamnar i ämnet efter att jag redogjort för situationen i västsvenska kommuner som är alarmerande med hästgårdar som inte tar sitt ansvar och inte klarar laglig ribba. En övergång från boxar till lösdrift innebär att oerhörda mängder stallgödsel hamnar ute i hagarna som förvandlas till djupströbädd som i sin tur läcker till atmosfär och diken/vattendrag.

Kommunerna har tillsynsansvar men prioriterar ofta bort små hästgårdar. Det är gulligt med hästar och de stackars hästarna har väl annat för sig än att se till att stallgödseln kommer till nytta i kretsloppet – rimligen som resurs i olika former av växtodling.

Kommun på hugget
Jag kunde rapportera till Mats som känner viss oro över kommunernas sätt att hantera stallgödsel på hästgårdar att jag själv under morgontimmarna träffat miljöinspektorer i en grannkommun till Göteborg – Mölndal – som helt o hållet delar uppfattningen att även små hästgårdar måste mönstra på i arbetet att minimera läckaget av närsalter som förstör våra sjöar och vårt kustvatten.

 

Dela det här:

Kommentera