Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

Hyla Pond AB/Stadsjord levererar tjänster för hållbar stadsutveckling, landsbygdsutveckling och miljöledning. 

Bland andra följande har anlitat oss för utbildningar, förstudier, workshops, dialogprocesser och anläggning/förvaltningar av köksträdgårdar: Borås, Lerum, Kungliga skogs och lantbruksakademin, Chalmers, Göteborgs Universitet, Fastighetskontoret Göteborg, Växjö, SLU Alnarp, Da Capo Mariestad, SIDA, Länsstyrelser, Universitet i Arnehem, EU Parlamentet, Nötkärnan, Mistra Urban Futures, Gunnebo slott och trädgårdar, Sofiero slott, Lund, Malmö, Älvstranden Utveckling, Skara, Kungälv, Kungsbacka, SLU Skara,

Kontakta oss för diskussion om pris och upplägg av förstudier, dialogprocesser, workshops, anläggning och förvaltning av matträdgårdar med mera.

Niklas Wennberg verksamhetsledare 0703-70 80 04, niklas@stadsjord.se

Kommentera