Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

Bryssel träffar Stadsjord

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

I oktober presenterades Refarm Europe första gången för EU-parlamentet. Det var nervöst. Tänk om svenskarnas idéer om Stadsjordbruk som utvecklar stad och landsbygd skulle mötas av tomater och kravaller!

Peter Eriksson är svensk parlamentariker i den Gröna gruppen och det är han som är pappa till initiativet Refarm Europe. Niklas Wennberg är extraförälder och huvudkonsult i genomförande och förankring av initiativet. Peter som bor i Bryssel och arbetar för Parlamentet har förstås förankrat Refarm Europe i Gröna gruppen men Niklas Wennberg har bara korresponderat med mail och telefon. Men i mitten av oktober var det dags att berätta inför parlamentets Gröna grupp i Bryssel.

Öppen samverkan

Undertecknad har önskat att arbetet för Gröna gruppen skall ske i stor öppenhet. Att göra en utredning i tysthet och sen presentera en skrift full av perspektiv och förslag är bekvämt under arbetsperioden eftersom ingen stör. Risken är att ingen heller stör eller bryr sig när rapporten väl är lämnad. Flödet av rapporter, pm, aktioner, upprop från lobbyister och politiska grupper är gigantiskt och riskerar att skymma sikten för parlamentets ledamöter och deras sekretariat. För att nå framgång måste de som bygger politiken känna sig berörda och ges möjlighet att korrigera och komplettera pågående projekt.

Understrukna perspektiv

För oss som inte arbetat i Bryssel förr finns ju fördomar hur politiken byggs. Vem har inte sett franska bönder som blockerar hela Paris med traktorer när dom vill nåt eller italienska som dumpar ruttna tomater framför beslutsfattarnas borgar. Tänk om denna kontinentala tradition även gäller i Bryssel när missnöje ska visas…

Niklas Wennbergs och Peter Erikssons presentation i Bryssel möttes av klok och konstruktiv kritik.  Själv var jag imponerad över det intresse som frågan visades redan i detta tidiga skede.  Vi ville betona några dimensioner för vårt arbete och hoppades få mötesdeltagarnas respekt för dessa vägval.

1. Refarm Europes inriktning är att utveckla traditionellt horisontellt urbant jordbruk med jord som odlingssubstrat men även stadsjordbruk baserad på annan produktionsteknik som kan vara vertikalodling i höghus samt aquaponics, hydroponics jämte andra relativt nya tekniker för matproduktion.

2. Stadsjordbruk för oss är produktion av vegetabilier och animaliska produkter i städer och strax utanför städerna (den periurbana radien).

3. Refarm Europe betonar vikten av att bygga stadsjordbruk på en kunskapsgrund som bärs av såväl folkbildning som akademiska institutioner.

4. Stadsjordbruket kan om det utvecklas på rätt sätt bygga större ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i staden samtidigt som motsvarande värden uppgraderas i omgivande landskap.

5. Stadsjordbruket är också en brygga mellan EUs nuvarande medlemsländer och tillkommande medlemmar. Vi menar att många av de nya medlemmarna och länderna i kanten av nuvarande EU redan har en tradition med hög självförsörjningsgrad i städerna. Ett bevara denna tradition även efter inträdet i EU är angeläget för ansökarländerna och för redan anslutna länder eftersom dessa nygamla produktionsmodeller rimligen tillhör framtidens modeller för urban matförsörjning.

Konstruktiva förslag

Åhörarna i Bryssel markerade betydelsen av bland annat:

– Att inte bara de gamla medlemmarnas kunskap och erfarenheter utnyttjas och ligger som grund för de rekommendationer som Refarm Europe leder till. Bland annat en representant från Litauen påpekade att Baltikum har en stark tradition av stadsjordbruk som i årtionden producerad en mycket stor del av ländernas totala jordbruksproduktion. Dessa erfarenheter bör nyttiggöras i hela Europe.

– Programmet Refarm Europe måste synkroniseras och vävas samman med andra viktiga matrelaterade program som Gröna gruppen tagit initiativ till. Inte minst den Foodcampaign som rimligen kommer att sjösättas första halvåret 2015.

– Refarm Europe borde användas för att adressera en global situation med storstäder i Afrika och Asien som idag inte klarar att föda sina invånare.

Vad händer inom stadsjordbruket Bryssel? Bryssel är inte en av Europas hotspots för stadsjordbruk. Den som komne med flyg ser stora majsfält från flygbussen in  mot staden och kan få för sig att detta är grundackordet i Bryssel men så är det inte.

Det intressantaste initiativet om man snabbsöker är i mitt tycke något som heter Parchfarm. Värt att läsa mer om på http://brusselsfarmhouse.wordpress.com

Information om EU-parlamentet: http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/EUs-institutioner/Europaparlamentet/

 

Dela det här:

Kommentera