Verksamhetsledare Göteborg/Nationellt: Niklas Wennberg, 0703-70 80 04. niklas@hylapond.se

Bristol går före

Detta bildspel kräver JavaScript.

 

Bristol i England är en av Europas städer som satsar på stadsjordbruk och snäv försörjningsradie. Det är därför naturligt för EU-projektet Refarm Europe att hälsa på.

Stadsjords uppdrag för EU-parlamentets Gröna grupp innebär att vi ska hjälpa till att lokalisera och definiera bra modeller, koncept, policies och styrmedel som stärker städernas självförsörjningsgrad. Vi ska bidra till en stark EU-politik för bättre och mer stadsjordbruk. Vi ska Refarm Europe.

Who feeds Bristol?
Utredningen Who feeds Bristol från 2011 är en milstolpe för arbetet i Bristol att fokusera maten som central del i politiken och livet i Bristol. Oerhörda pengar läggs varje år på mat i Bristol som är ungefär lika stor som Göteborg. Frågan är vart pengarna går? Vem tjänar på offentlig sektors och privatpersoners inköp? Och vilka system gynnas? Såna som drivs av gifter och fossila bränslen eller såna som är ekologiska och i bästa fall närbelägna?

Refarm Europe på plats
Arbetet för Refarm Europe har just börjat och Bristol är en värdig destination för att rulla igång. Peter Eriksson, parlamentariker i Gröna Gruppen kommer i sällskap med Marie Utter och Niklas Wennberg, projektledare, står för program.

Niklas Wennberg deltar i ett EU-projekt, Urbact, som inkluderar ett antal Europeiska storstäder bland andra Göteborg, Athen, Lyon, Oslo och just Bristol. Bristol imponerar i sammanhanget och belyser en faktor som är typisk för stadsjordbruksscenen i Europa och världen. Över i stort sett hela världen är stadsjordbruket redan viktigt av sociala, integrativa, ekonomiska. hälsomässiga och klimatrelaterade anledningar. Men städerna saknar oftast policy kring stadsjordbruket.

Politik hand i hand med känsla och teknik
I Bristol finns de vanliga traditionella stadsodlingarna som vilar på hippies, hipsters och grönfingrade tanter och invandrare. Men här finns också exempel på stadsjordbruk i polytunnlar (billiga effektiva växthus) och ett aktivt arbete att kartlägga närområdets mat och ge plats åt matkultur och ekonomi byggd på ekologisk närmat.

Ett av målen med Refarm Europe är att tydliggöra att vi rimligen kommer att ha stadsjordbruk i Europa som täcker in spektrat hippie/hipster till hightech i liten och stor skala. Vi kommer att odla grönsaker, alger, fisk, svamp och hålla djur av olika slag i Europas städer.

Att så få kommuner beskriver stadsjordbruk som en del i kommunens ekonomiska, sociala eller ekologiska strategi beror antagligen på att stadsjordbruket är ett nygammalt inslag som är lätt att ytligt bejaka men som kräver litet mer analys för att strukturera genom politiska insatser.

Dela det här:

Kommentera